GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

1. Hơn 200 bằng sáng chế công nghiệp cốt lõi

2. Các sản phẩm đã hoàn thành quyền sở hữu trí tuệ độc lập

3. Thương hiệu công ty công nghệ cao Thâm Quyến, doanh nghiệp công nghệ cao

4. Thành viên thường trực của Hiệp hội công nghiệp máy móc Thâm Quyến.

5. Danh hiệu các doanh nghiệp sản xuất các thiết bị quan trọng Quốc gia trong 5 năm lần thứ 12.

6. Hệ thông quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001

7. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

CHỨNG NHẬN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

GIẢI THƯỞNG

CÔNG NGHIỆP THÂM QUYẾN 2017

CHỨNG NHẬN

THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CÔNG NGHỆ CAO THÂM QUYẾN

GIẢI THƯỞNG

TIẾN ĐỘ CHẤT LƯỢNG QUẬN BẢO AN