Tự động hóa trong ngành công nghiệp ô tô

Ngành công nghiệp ô tô rất năng động và đòi hỏi sự linh hoạt tối đa từ các nhà sản xuất. Sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng đòi hỏi các thiết bị sản xuất thông minh phải kết hợp với hệ thống hậu cần linh hoạt.

Hiện nay, các sản phẩm của Taikan đang tham gia tích cực vào ngành tự động hóa trong ngành công nghiệp ô tô, giúp các doanh nghiệp có thể bắt kịp và thích ứng sự phát triển của nền công nghiệp 4.0 với sự thay đổi dân số.